Vi har ingen faste kontortider, men vi forsøger så vidt muligt at mødes én torsdag om måneden på en café/værthus i København.

Se i vores infobrev hvor og hvornår næste kontoraften finder sted.